www.ruskepreklady.cz

Překlady a tlumočení do ruštiny a ukrajinštiny

Proč my?

 

· Překlady rodilými mluvčími, garance dodržení termínů

· Kvalitní překlady naročných právnických a technických textů

· Soudní tlumočníci jmenování soudem v Hradci Králové

· Absolvovaní semestrů pro právní tlumočení na PF UK

· Zachování mlčenlivosti a ochrana osobních dat

tjelena@seznam.cz

+420-602-241-994

Vice

 

Rychlý kontakt: